Report broken video

Pokémon Season 12 Episode 10

Another One Gabites the Dust!

Pokémon Season 12 Episode 10
Feb. 12, 2009

Pokémon season 12